โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Needs for Developing Sustainable Agricultural Learning Sources in Wangkwang Community, Nam Nao District, Phetchabun Province
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,14:20  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Developing a Sustainable Sufficiency School Management Model by Using the Principle of a KLUAY Model
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,14:20  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Needs for Developing Sustainable Agricultural Learning Sources in Wangkwang Community, Nam Nao District, Phetchabun Province
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,14:19  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Enhancement of the Eco-learning Process for Loei Upstream Rehabilitation, Lakdan sub-district, Namnao District, Petchaboon Province
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,14:18  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Developing a Sustainable Sufficiency School Management Model by Using the Principle of a KLUAY Model
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,09:05  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเสนอขอรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บทที่5
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,15:59  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเสนอขอรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บทที่4
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,15:59  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเสนอขอรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บทที่3
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,15:58  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเสนอขอรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บทที่2
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,15:58  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเสนอขอรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บทที่1
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,15:57  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..