โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร จงกลม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา