โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุทธิ อินมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายเสน่ห์ จงกลม
ธุรการโรงเรียน