โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอมรินทร์ มั่นอิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4