โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนภารัฐ หมวกโตนด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6