โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ปิดภาคเรียนปีการศึกษา2562 (อ่าน 3251) 09 เม.ย. 63