โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.18 MB 93650
รายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองตาโชติ Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 93648